Giáo lý căn bản 3 - Sách giáo lý viên
Tác giả: Giáo lý
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087867
Nhà Xuất bản: GP Nha Trang
Năm Xuất bản: 2007
Khổ sách: 20
Số trang: 313
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có