Thánh Gioan XXIII - 10 điều để sống... cho ngày hôm nay
Tác giả: Thánh Gioan XXIII
Ký hiệu tác giả: GIOAN
DDC: 262.13 - Các Giáo Hoàng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087873
Nhà Xuất bản: Mất thông tin
Khổ sách: 20
Số trang: 52
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có