Tất cả là hồng ân - 30 câu chuyện, suy niệm và cầu nguyện
Tác giả: Thiên Phúc
Ký hiệu tác giả: TH-P
DDC: 248.3 - Kinh nghiệm, thực hành và đời sống Kitô giáo, Thờ phượng, chiêm niệm, cầu nguyện
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087875
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 113
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có