The Roman Missal
Tác giả: The Roman
Ký hiệu tác giả: ROMAN
DDC: 264.030 - Thờ phượng công cộng, hành đạo hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087874
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 89
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có