Các chứng nhân trong Hội Thánh
Tác giả: Minh Duy
Ký hiệu tác giả: MI-D (Bs)
DDC: 235.2 - Các Thánh nói chung
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087877
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2019
Khổ sách: 20
Số trang: 327
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có