Phật giáo nhập môn (Đề cương bài giảng)
Tác giả: Đặng Chí San
Ký hiệu tác giả: DA-S
DDC: 294.301 - Lý thuyết tổng quát về Phật giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087878
Nhà Xuất bản: Học Viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 20
Số trang: 164
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có