Chân, thiện, mĩ trong tầm nhìn đương đại
Tác giả: Howard Gardner
Ký hiệu tác giả: GA-H
DDC: 155.202 - Hợp tuyển tâm lý cá nhân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087973
Nhà Xuất bản: Tri thức
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 415
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có