Thời sự Thần học - 2021/S94: Tự do và giải phóng
Tác giả: Thời sự thần học
Ký hiệu tác giả: TSTH
DDC: 230.05 - Ấn phẩm định kỳ về thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2021/S94
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0087991
Nhà Xuất bản: Trung tâm Học vấn Đa Minh
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 20
Số trang: 197
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Đang mượn