Bài ca suy niệm - T.11
Tác giả: Lm. Kim Long
Ký hiệu tác giả: KI-L
DDC: 246.75 - Sử dụng nghệ thuật trong Kitô Giáo. Âm nhạc
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: T11
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088083
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2010
Khổ sách: 20
Số trang: 125
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có