Đức Mẹ Tà Pao
Tác giả: Đức Mẹ
Ký hiệu tác giả: DUC
DDC: 232.914 8 - Đức Maria trong đời sống đức tin của các Kitô Hữu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088085
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1977
Khổ sách: 20
Số trang: 171
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có