Chầu Thánh Thể: Đền tạ hai Thánh tâm Giêsu - Maria
Tác giả: Chầu Thánh Thể
Ký hiệu tác giả: CHAU
DDC: 265.390 6 - Hướng dẫn phụng vụ Chầu Thánh Thể
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088086
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 120
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có