Tạ ơn Chúa - Mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo họ - 40 năm thành lập giáo xứ Hòa Bình
Tác giả: Giáo xứ
Ký hiệu tác giả: GIA
DDC: 255.2 - Dòng Đaminh nói chung
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 2021
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088094
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 2021
Khổ sách: 24
Số trang: 262
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có