Đạo lý Công giáo cho người lớn
Tác giả: Công giáo
Ký hiệu tác giả: CON
DDC: 268.434 - Giáo dục Tôn giáo, người lớn
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0088095
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1995
Khổ sách: 20
Số trang: 220
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có