La vida Sobrenatural - N.229 - 1940/39
Phụ đề: Tạp chí đời sống Kitô hữu
Tác giả: La vida Sobrenatural
Ký hiệu tác giả: VISO
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Tập số: 1940/N229
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000869
Nhà Xuất bản: Salamanca
Năm Xuất bản: 1940
Khổ sách: 15
Tình trạng: Đang mượn