La vida Sobrenatural - N.319 - 1952/54
Phụ đề: Tạp chí đời sống Kitô hữu
Tác giả: La vida Sobrenatural
Ký hiệu tác giả: VISO
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Tập số: 1952/N319
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000876
Nhà Xuất bản: Salamanca
Năm Xuất bản: 1952
Khổ sách: 15
Tình trạng: Đang mượn