LA VIE SPIRITUELLE - N.151 - 1932/31
Phụ đề: Tạp chí đời sống Kitô hữu
Tác giả: La Vie Spirituelle
Ký hiệu tác giả: VISP
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Pháp
Tập số: 1932/V31
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000881
Nhà Xuất bản: Les Éditions du Cerf
Năm Xuất bản: 1932
Khổ sách: 15
Tình trạng: Đang mượn