Anh em giảng thuyết hay anh em Đaminh
Nguyên tác: Les Frèrès prêcheurs autrement dits Dominicains
Tác giả: Guy Bedouelle(OP)
Ký hiệu tác giả: GU-B
DDC: 255.2 - Dòng Đaminh nói chung
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0009942
Nhà Xuất bản: Le Sarment Fayard
Năm Xuất bản: 1997
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0030057
Nhà Xuất bản: Học Viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088096
Nhà Xuất bản: Học Viện Đaminh
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 390
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có