Từ vựng triết thần căn bản Pháp -Việt
Tác giả: Ngô Minh
Ký hiệu tác giả: NG-M
DDC: 230.3 - Từ điển, sách tra cứu về thần học Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010066
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 25
Số trang: 485
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 215OP0086754
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 204
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0088090
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 204
Kho sách: Kho III
Tình trạng: Hiện có