Phụng vụ Thánh thể
Tác giả: Nguyễn Thế Thủ
Ký hiệu tác giả: NG-T
DDC: 264.030 - Thờ phượng công cộng, hành đạo hằng ngày
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0010601
Nhà Xuất bản: Đại Chủng việnThánh Giuse
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 211
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0010602
Nhà Xuất bản: Đại Chủng việnThánh Giuse
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 211
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0010603
Nhà Xuất bản: Đại Chủng việnThánh Giuse
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 211
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0070701
Nhà Xuất bản: Đại Chủng việnThánh Giuse
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 211
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0087879
Nhà Xuất bản: Đại Chủng việnThánh Giuse
Năm Xuất bản: 2001
Khổ sách: 20
Số trang: 211
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có