Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan
Phụ đề: Xã hội dân sự Malaysia - Thái Lan
Tác giả: Lê Thị Thanh Hương
DDC: 306.095 9 - Văn hóa và tổ chức xã hội ở Đông Nam Á
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0000093
Nhà Xuất bản: Khoa học xã hội
Năm Xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 342
Tình trạng: Đang mượn
Xã hội dân sự hay xã hội công dân27
Xã hội dân sự ở Malaysia48
Xã hội dân sự ở Thái Lan165
Xã hội dân sự ở Malaysia và Thái Lan - so sánh272