Nhà Chúa - 17
Phụ đề: Sống đức tin Kitô giáo
Tác giả: Đỗ Xuân Quế
Ký hiệu tác giả: DO-Q
DDC: 248.05 - Ấn phẩm định kỳ về đời sống Kitô hữu, kinh nghiệm tâm linh
Ngôn ngữ: Việt
Tập số: 17
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001352
Nhà Xuất bản: Hiệp hội tu sĩ Việt Nam
Năm Xuất bản: 1970
Khổ sách: 20
Số trang: 151
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0001379
Nhà Xuất bản: Hiệp hội tu sĩ Việt Nam
Năm Xuất bản: 1970
Khổ sách: 20
Số trang: 151
Tình trạng: Hiện có