100 câu chuyện triết lý gợi mở cuộc sống
Tác giả: Lưu Diệp
Ký hiệu Tác giả: LU-D
DDC: 155.230 602 - Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011578
Nhà Xuất bản: Văn hóa thông tin
Năm Xuất bản: 2011
Khổ sách: 20
Số trang: 263
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích