Triết học Hy lạp cổ đại
Tác giả: Trần Văn Phòng
Ký hiệu Tác giả: TR-P
DDC: 182.01 - Triết học Hy Lạp trước Socrates
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011651
Nhà Xuất bản: Lý luận chính trị
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 18
Số trang: 155
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0011652
Nhà Xuất bản: Lý luận chính trị
Năm Xuất bản: 2006
Khổ sách: 18
Số trang: 155
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích