Thông tin khoa học xã hội - 2012 - S4
Phụ đề: Tạp chí xã hội học
Tác giả: Hồ Sỹ Quý
Ký hiệu Tác giả: HO-Q
DDC: 300.5 - Ấn phẩm định kỳ về Xã hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 2012/S4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011676
Nhà Xuất bản: Viện khoa học xã hội VN
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 27
Số trang: 63
Tình trạng: Tham khảo
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích