Cử hành phụng vụ Chúa Nhật (Mùa Vọng và Giáng sinh) Năm C
Tác giả: Cử hành
Ký hiệu Tác giả: CUH
DDC: 263.91 - Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0011893
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1992
Khổ sách: 20
Số trang: 123
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích