Christ's Churches Purely Reformed - A Social History of Calvinism
Tác giả: Philip Benedict
Ký hiệu Tác giả: BE-P
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001096
Nhà Xuất bản: Yale University Press
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 670
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích