Triết học cổ Hy lạp giản yếu
Tác giả: Hào - Nguyên Nguyễn Hóa
Ký hiệu Tác giả: NG-H
DDC: 182.01 - Triết học Hy Lạp trước Socrates
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0012202
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0012203
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0081908
Nhà Xuất bản: Thanh Niên
Năm Xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 180
Kho sách: Kho I
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích