Mane Nobiscum Domine (The year of the Eucharist _ October 2004-October 2005)
Tác giả: Mane
Ký hiệu Tác giả: MAN
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0012304
Nhà Xuất bản: Paulines
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 101
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0012319
Nhà Xuất bản: Paulines
Năm Xuất bản: 2005
Khổ sách: 20
Số trang: 101
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích