Toát yếu sách giáo lý Hội thánh Công giáo 1992
Nguyên tác: "Sintesi Del Nouvo Catechismo"
Tác giả: Toát -
Ký hiệu Tác giả: TO--
DDC: 268 - Giáo dục Tôn giáo - Giáo lý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0012632
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 144
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0037471
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 144
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0037472
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 144
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0037473
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 144
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0067594
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 144
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0075002
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1993
Khổ sách: 20
Số trang: 144
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích