Lão Tử - Tinh hoa trí tuệ qua danh ngôn
Tác giả: Hoàng Thần Thuần
Ký hiệu Tác giả: HO-T
DDC: 155.230 602 - Tuyển tập truyện giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0012871
Nhà Xuất bản: Văn hóa - thông tin
Năm Xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 255
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích