Decreta authentica
Tác giả: H.J. Jacquemotte
Ký hiệu Tác giả: JA-H
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001176
Nhà Xuất bản: Leodii
Năm Xuất bản: 1853
Khổ sách: 18
Số trang: 319
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích