Aux religieuses et religieux - T.1: 1978-1980
Tác giả: Jean- Paul II
Ký hiệu Tác giả: JE-P
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001177
Nhà Xuất bản: France
Năm Xuất bản: 1981
Khổ sách: 20
Số trang: 310
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích