Một Hội Thánh vì loài người
Tác giả: Hội -
Ký hiệu Tác giả: HOI-
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001179
Nhà Xuất bản: UBĐKCG Yêu nước VN TPHCM
Năm Xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 123
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích