Conferencias celebradas en nuestra senõra de París - IV
Tác giả: Enrique Domingo Lacordaire
Ký hiệu Tác giả: LA-E
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Tây Ban Nha
Tập - số: T.4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001183
Nhà Xuất bản: Madrid
Năm Xuất bản: 1851
Khổ sách: 15
Số trang: 331
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích