Lịch sử triết học Tây Phương Tập: Thời Trung cổ
Tác giả: Thiện Cẩm(LM)
Ký hiệu Tác giả: TH-C
DDC: 109.02 - Hợp tuyển lịch sử triết học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0013181
Nhà Xuất bản: Đại học văn khoa Sài Gòn
Năm Xuất bản: 1974
Khổ sách: 27
Số trang: 76
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0013182
Nhà Xuất bản: Đại học văn khoa Sài Gòn
Năm Xuất bản: 1974
Khổ sách: 27
Số trang: 76
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích