Institutionum Juris Canonici
Tác giả: Institutionum
Ký hiệu Tác giả: INS
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001194
Nhà Xuất bản: Imprimatur
Khổ sách: 18
Số trang: 185
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích