Những tư tưởng chọn lọc của Cha Thánh xứ ARS và những bông hoa nhỏ xú ARS
Tác giả: Janine Frossard
Ký hiệu Tác giả: FR-J
Dịch giả: Nguyễn Văn Khôi
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0013358
Nhà Xuất bản: Phương Đông
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 134
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích