Tiếng gọi đến với tình yêu
Tác giả: Chiara Lubich
Ký hiệu Tác giả: LU-C
Dịch giả: Maria Vũ Thị Thu Thủy
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0013372
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 252
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0058139
Nhà Xuất bản: Tôn giáo, Hà Nội
Năm Xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 252
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích