The Kingship Of Christ Encyclical Letter of Pope Pius XI 1925
Tác giả: The King
Ký hiệu Tác giả: KIN
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: 1959
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001197
Nhà Xuất bản: Catholic Truth Society
Năm Xuất bản: 1925
Khổ sách: 18
Số trang: 23
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích