Lao động của con người
Tác giả: Lao động
Ký hiệu Tác giả: LAO
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: 1981
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001198
Nhà Xuất bản: Nội bộ
Năm Xuất bản: 1981
Khổ sách: 20
Số trang: 87
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích