Instruction sur le choix et la fprmation des candidats
Tác giả: Instruction
Ký hiệu Tác giả: INS
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: 1961
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001201
Nhà Xuất bản: Rome
Năm Xuất bản: 1961
Khổ sách: 15
Số trang: 63
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích