The Lay Apostolate Address of Pope Pius XII To The Second World Congress Of
Tác giả: The Lay
Ký hiệu Tác giả: LAY
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: 1957
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001203
Nhà Xuất bản: Catholic Truth Society
Năm Xuất bản: 1957
Khổ sách: 18
Số trang: 20
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích