Ius Misssionariorum - T.5: De Matrimonio
Tác giả: G. Vromant
Ký hiệu Tác giả: VR-G
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Song ngữ
Tập - số: T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001204
Nhà Xuất bản: Museum Lessianum
Năm Xuất bản: 1931
Khổ sách: 20
Số trang: 355
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích