Official Catholic Teachings - Loves and Sexuality
Tác giả: Odile M. Liebard
Ký hiệu Tác giả: LI-O
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001209
Nhà Xuất bản: A Consortium Book
Năm Xuất bản: 1978
Khổ sách: 22
Số trang: 496
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích