Instruction Sur La Liberte Chretienne Et La Liberation
Tác giả: Instruction
Ký hiệu Tác giả: INS
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001211
Nhà Xuất bản: Alberto Bovone
Năm Xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 59
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích