INCARNATIONIS MYSTERIUM - Bull of Indiction of the Holy Father John Paul II
Tác giả: INCARNATIONIS
Ký hiệu Tác giả: INC
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001213
Nhà Xuất bản: Paulines
Năm Xuất bản: 1999
Khổ sách: 18
Số trang: 32
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích