Holy Virginity Encyclical Letter of Pope Pius XII 1954
Tác giả: Holy
Ký hiệu Tác giả: HOL
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001215
Nhà Xuất bản: Catholic Truth Society
Năm Xuất bản: 1957
Khổ sách: 15
Số trang: 40
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích