Huấn dụ Menti Nostrae - Về bậc thánh thiện đời sống linh mục
Tác giả: Huấn -
Ký hiệu Tác giả: HUA
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001216
Nhà Xuất bản: Roma
Năm Xuất bản: 1951
Khổ sách: 20
Số trang: 64
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0077495
Nhà Xuất bản: Roma
Năm Xuất bản: 1951
Khổ sách: 20
Số trang: 64
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích