Chính mình như một người khác - Kháo luận triết học Pháp hiện đại
Tác giả: Paul Ricoeur
Ký hiệu Tác giả: RI-P
Dịch giả: Trịnh Văn Tùng
DDC: 194.08 - Triết học Pháp theo các triết gia
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0013784
Nhà Xuất bản: Thế giới
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0013785
Nhà Xuất bản: Thế giới
Năm Xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 334
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích