A handbook on canons 573-746
Tác giả: Jordan Hite, T.O.R
Ký hiệu Tác giả: HI-J
DDC: 262.9 - Giáo hội học, giáo luật và kỷ luật
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 215OP0001217
Nhà Xuất bản: The Liturgical press
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 398
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 215OP0086224
Nhà Xuất bản: The Liturgical press
Năm Xuất bản: 1985
Khổ sách: 20
Số trang: 398
Kho sách: Kho IV
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích